Kakler og fliser

Her vises et udsnit af fliser og kakler, fremstillet på Knabstrup.


 

Varenr. 687900

     Mål: 19 x 32 cm.

Kopi af ovnkakkel ca. 1548-1554, fremstillet på Knabstrup. 

Monogrammet forekommer på en af de kakkelforme, der sammen med en halv snes andre forme, blev fundet under udgravningerne til den store ejendom i karéen Vognmagergade - Landemærket - Pilestræde i København.

Formen var meget velbevaret. Inden for rammen, er en mandsperson vist iført en pelsbesat kappe og en stor baret med strudsfjer. Om halsen har han en kraftig guldkæde og med den venstre hånd hvilende på dolken i bæltet, knuges den højre om det løftede sværd.

Skjoldet ved hans fod bærer Sachsens våben og dette sammenholdt med indskriften på postamentet - HERCI HANS - fortæller, at relieffet forestiller den sachsiske kurfyrste og senere hertug Johan Frederik med øgenavnet "den Højmodige".

Det var meget almindeligt at der forekom portræter på ovnkakler i midten af 1500-tallet. Portrætet anvendtes til udsmykning af medaillon-kaklens midterfelt.

I Tyskland var det meget almindeligt med kurfyrster som motiv. Det er dog ikke i egenskab af kurfyrste, den københavnske pottemager har valgt hertug Hans som motiv.

Som Luthers landherre og som ivrig forkæmper af den protestantiske lære, faldt hertugen naturligt nok i den katolske kejsers unåde. Året efter Luthers død i 1546, kom det til et afgørende slag ved Mühlberg mellem kejser Karl V og hertugen, som blev taget til fange og frataget kurfyrstetitlen.

Kaklens indskrift, tyder derfor på at formen er fremstillet i perioden 1548 til 1554, hvor Hertug Hans døde.

De danske protestanter glemte ikke, at hertug Hans havde været medvirkende til at skabe den protestantiske kirke og at den første tyske bibeloversættelse efter Luthers foreskrifter, blev trykt i hertugens regeringstid. Dette er formentlig grundlaget for, at hertug Hans blev portræteret på de danske kakkelovne.

 


 

Varenr. 687501

         

Mål: 15 x 15 cm.

 


Serie

Varenr. 687410

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

          

 

     Mål: 15,5 x 15,5 cm.

 


 

Varenr. 687403

     Mål: 15 x 15 cm.

 


 

Varenr. 687402

     Mål: 15 x 15 cm.

 


 

Varenr. 687401

     Mål: 15 x 15 cm.

 


 

Varenr. 687400

     Mål: 15 x 15 cm.

 


 

Varenr. 687300

     Mål: 15 x 15 cm.

 


 

Varenr. 687203

     Mål. 15 x 15 cm.

Motiv: Dragsholm

 


 

Varenr. 687202

     Mål: 15 x 15 cm.

Motiv: Løvenborg

 


 

Varenr. 687201

     Mål. 15 x 15 cm.

Motiv: Holsteinborg

Holsteinborg Slot som er beliggende ca. 13 km fra Skælskør, blev bygget af Trolle familien mellem 1598 og 1651, men har været i Holstein familiens besiddelse i 12 generationer siden 1707. Den imponerende hovedbygning består af fire sammenhængende to etagers vinger omgivet af en voldgrav. Omkring slottet ligger en stor park med kuperet terræn. Fra Hovedbygningen kan man nyde synet ud på Smålandshavet, Storebælt og de idylliske småøer Glænø og Ormø.

 


 

Varenr. 687200

     Mål: 15 x 15 cm.

Motiv: Ledreborg

Ledreborg Slot er i dag et af Danmarks fineste eksempler på det 18. århundredes bygnings- og landskabsarkitektur.

Ledreborg blev bygget i 1740-45, af den daværende leder af Det Danske Kancelli, under Christian VI, Lensgreve Johan Ludvig Holstein og har nu været Holstein-Ledreborg familiens domicil i over 260 år og hovedbygningen indeholder en hel unik samling af møbler og malerier, næsten uberørte siden slottet blev bygget. 

 


 

Varenr. 687107

     Mål: 15 x 15 cm.

Motiv: Vognserup Gods

Tæt ved Holbæk finder man Vognserup, en klassisk dansk herregård, som ligger tilbagetrukket i det sjællandske landskab. Herregården har rødder tilbage i 1330 på grunden af en nedrevet landsby ”Vagnstorp”. Hovedhuset er opført i nederlandsk renæs-sancestil og blev delvist ændret til palæstil med store vinduer i 1770. Kakkelovne fra 1777 stammer fra de tidligere ejeres egne jern-værker i Norge. Vognserup er ikke kun en bygningsmæssig kulturskat. Guldaldermalere som Lundbye og Skovgaard har opholdt sig her i længere perioder og malet motiver fra egnen og nogle af landets smukkeste oldtidsfund er gjort i Vognserup mose.

 


 

Varenr. 687106

     Mål: 15 x 15 cm.

Motiv: Bregninge Kirke

I landsbyens sydøstlige udkant tæt ved Holbæk-Kalundborg landevejen ligger Bregninge kirke på en mindre højning, der har sit højeste punkt under triumfbuen.

Kirkegårdens mure mod vest og sydvest er af middel-alderlig oprindelse. Kirkegården er udvidet mod øst og nordøst flere gange, og f.eks. i 1825 er det i synsprotokollen noteret, at kirkegården burde udvides, ”da de døde blev opgravne igen, før de var halvt forrådnede”.

Kirkens kor og skib fra 1100 tallet blev forlænget allerede i 1200 tallet, og omkring 1300 blev der bygget våbenhus foran norddøren. I slutningen af århundredet  blev der tilføjet tårn og våbenhus foran syddøren (Gammelrands kapel), og i den sene middelalder blev sakristiet tilføjet.

Kapellet har været anvendt som åben begravelse for præsterne, men blev i 1867 inddraget i kirkerummet.

Bregninge kirke har haft forskellige tilhørsforhold siden 1691, hvor fhv. konsul i Holland, Johannes Feiga overtog patronats- og kaldsretten fra kongen. Senere overgik den til kancelliråd Troels Smith til Gammelrand, og i 1738 solgtes kirken til stiftamtmand Frederik Christian Adeler, hvis søn lagde kirken under gården Algestrup i Bjergsted sogn. Kirken blev selvejende i 1909.

 


 

Varenr. 687105

     Mål: 15 x 15 cm.

Motiv: Lensbaron Zytphen-Adelers statue foran Adelers Huse i Fårevejle Stationsby.

Statuens fodstykke angiver den normale vandstand i Lammefjorden inden tørlægningen 1873/1874.

Statuen rejst 1928 for Lensbaron G. F. O. Zytphen-Adeler, Dragsholm. En af initiativtagerne til inddæmningen af Lammefjorden.

Som tak for Zytphen-Adelers store arbejde foreslog en gruppe borgere at rejse en statue af baronen. Der blev startet en indsamling, men beløbet var kun højt nok til at få lavet en buste af Zytphen-Adeler. Da man jo havde fortalt vidt og bredt om statuen, var gode råd dyre - løsningen blev, at man købte en forholdsvis billig statue af Enrico Dalgas og erstattede hans hoved med Zytphen-Adelers, og derfor er statuen lidt pudsig - Dalgas' velkendte positur fra heden, med baronenshoved med "blød" hat.

 


 

Varenr. 687104

     Mål: 15 x 15 cm.

Motiv: Haslev Højskole

 


 

Varenr. 687101

     Mål: 15 x 15 cm.

Motiv: Kalundborg Kirke

 


 

Varenr. 687100

     Mål: 15 x 15 cm.

Motiv: Vallø Slot

Vallø Slot syd for Køge, hvis historie rækker tilbage til 1300-tallet, er opført som en mægtig renæssancebygning i 1580'erne.

Det brændte i 1893 og blev genopbygget i 1904. Da murene kunne genanvendes, fremstår slottet udefra stort set i sin gamle skikkelse.

Godsets to tårne er synlige viden om i det storslåede herregårdslandskab syd for Køge. Vallø slot blev i 1737 indrettet som adeligt jomfrukloster af Dronning Sophie Magdalene for adelens og grevestandens døtre, med skiftende dronninger som protektricer. Den omgivende park hører til landets smukkeste herregårdshaver.

 


 

Varenr. 687006

     Mål: 15 x 15 cm.

 


 

Varenr. 687005

     Mål: 15 x 15 cm.

 


 

Varenr. 687004

     Mål: 15 x 15 cm.

 


 

Varenr. 687003

     Mål: 15 x 15 cm.

 


 

Varenr. 687002

     Mål: 15 x 15 cm.

 


 

varenr. 687001

     Mål: 15 x 15 cm.